08131550 - 09183513521

اهمیت تفکیک زباله

تاریخ انتشار : دوشنبه 15 مهر 1398

راهكار بعدى #جداسازى زباله هاى خشك و تر است كه يك روش ابتدايى براى كاهش ميزان پسماند و اثر آن بر #محيط_زیست است. 

متأسفانه هنوز در اكثر نقاط كشور ما، سامانه مناسبى براى جمع آورى زباله هاى تفكيك شده وجود ندارد. اما در خيلى از شهرها ايستگاههاى #بازيافت شهردارى ها، زباله هاى قابل بازيافت را از شما دريافت مى كنند. اين كار كمى پر زحمت است و بسيارى از شهروندان حتی از وجود اين ايستگاه ها در سطح شهر بى خبر اند.

اگر فرصت و امكان مراجعه به اين ايستگاه ها را نداريد، باز هم #تفكيك_زباله توسط شما مى تواند به كاهش پسماند در #طبيعت كمك كند چرا كه هستند كسانى كه از زباله های ما ارتزاق مى كنند. ميزان قابل توجهى از زباله هاى خشك و بازيافت پذير، توسط گروهى از شهروندان شهر از سطل هاى آشغال جمع آوری مى شود. اين دسته از شهروندان معمولا وضعيت بهداشتى و اقتصادى مناسبى ندارند و بابت اين كار پر زحمت دستمزد بسيار ناچیزی دريافت مى كنند. 

پس يادمان باشد، حتى اگر زيرساخت هاى مناسب جمع آورى زباله هاى تفكيك شده ذَر محل زندگيمان وجود ندارد، با تفكيك زباله مى توانيم زحمت و مشقت برخى هموطنان عزيزمان را كم كنيم كه زندگى آنها به زباله هاى قابل بازيافت والسته است.

اگر تصميم به تفكيك زباله گرفتيد، سعى كنيد #زباله_تر را در كيسه هاى تيره و #زباله_خشك را در كيسه هاى روشن قرار دهيد كه فرآيند تشخیص نوع زباله و جمع آورى زباله های خشک را براى جمع كنندگان زباله ها آسان تر كنيد.

در كنار #كاهش_مصرف و #تفكيك زباله فراموش نمی کنیم كه #مسئولیت_پذیری ما شهروندان نبايد موجب سلب مسئوليت #شهرداری ها شود. پس همچنان لازم است كه ايجاد سيستم جمع آورى مناسب و به روز جمع آورى زباله هاى قابل بازيافت را أر شوراهاى شهر و شهردارى ها طلب كنيم.

#بی_زباله
#بی_پلاستیک
#از_خودمان_شروع_کنیم


کاوه مدنی