08131550 - 09183513521

عادات خوب

تاریخ انتشار : شنبه 30 شهریور 1398

 

1⃣ به جای خودرو شخصی تا جایی که بتوانند از وسایل حمل و نقل عمومی، پیاده یا دوچرخه استفاده می‌کنند.

2⃣ دستکم دو روز در هفته به جای پروتئین حیوانی از پروتئین گیاهی در سبد غذایی خود استفاده می‌کنند.

3⃣ به جای استفاده از کیسه پلاستیکی از کیسه‌های پارچه‌ای برای خرید استفاده می‌کنند.

4⃣ به جای بطری‌ها و لیوان‌های پلاستیکی یکبارمصرف از قمقمه و لیوان شخصی استفاده می‌کنند.

5⃣ به جای استفاده از چوب یا زغال از اجاق‌های گازی سفری با قابلیت شارژ در سفرها استفاده می‌کنند.

6⃣ تا دوطبقه از آسانسور استفاده نمی‌کنند.

7⃣ زباله‌های خطرناک، خشک و تر را از مبدا تفکیک می‌کنند.

 

نگارنده محمد درویش کنشگر محیط زیست