08131550 - 09183513521

وجود ذرات پلاستیک در آب آشامیدنی

تاریخ انتشار : یکشنبه 24 شهریور 1398


یک تحقیق تازه نشان داد که روش تصفیه کنونی آب و فاضلاب، ممکن است به طور موثر نتواند آلودگی ذرات پلاستیک را از بین ببرد. 

📌https://sinapress.ir/news/94352
🆔 @sinapress