08131550 - 09183513521

چرایی فرهنگ تفکیک

تاریخ انتشار : پنجشنبه 14 شهریور 1398

مشارکت مردمی در مدیریت پسماند نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند، شهروندان باید علاوه بر تلاش برای تولید پسماند کمتر، جداسازی اولیه پسماندها را در منازل انجام دهند تا کار بازیافت ساده‌تر شود.


به نقل از اداره ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه؛ احد یوسفی با بیان اینکه در حال حاضر روزانه بیش از ۵۰۰ تن پسماند از سطح شهر ارومیه جمع آوری می‌شود، تصریح کرد: مدیریت پسماند از جمله مسائلی است که تأثیر مستقیم در محیط زیست دارد، یعنی اگر در زمینه پسماند، مدیریت صحیحی انجام نشود مخاطرات زیست‌ محیطی زیادی برای مردم و شهر به همراه دارد.
وی تفکیک زباله از مبدا و بازیافت را مولفۀ اصلی در مدیریت صحیح پسماند ارزیابی کرد و افزود: برای آنکه بتوان این تهدید بزرگ را به فرصت تبدیل کرد سه اصل مهمِ کاهش تولید زباله، استفاده مجدد و بازیافت را باید همواره در مدیریت پسماند در نظر گرفت و این مسائل باید به طور ویژه فرهنگ ‌سازی شود و همه شهروندان خود را ملزم به رعایت آن بدانند.