08131550 - 09183513521

کشت محصولات کم‌آب‌بر در اولویت

تاریخ انتشار : یکشنبه 20 مرداد 1398

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي استان همدان، منصور رضوانی جلال توضیح داد: كشت گياهان دارويي به عنوان ظرفيت اقتصادي پنهان دربخش كشاورزي همدان ميتواندجايگزين توليدبسياري ازمحصولات كشاورزي آب برمانند صيفي جات شود.

وي خاطرنشان كرد: كشت گلمحمدي، گشنيز، رازيانه و زعفران علاوه براينكه ارزآوري قابل توجهي براي كشاورزان دارد و مي‌تواندبه افزايش اشتغالزايي در اين بخش از اقتصاد استان منجر شود.

رضواني جلال ادامه داد: اكنون در بيش از 161 هكتار از عرصه‌هاي كشاورزي همدان زعفران كشت مي شود و در 10 سال آينده،كشت اين محصول در بيش از هزار هكتار از عرصه‌هاي زراعي استان هدف‌گذاري شده است.

رئيس سازمان جهادكشاورزي همدان اضافه كرد: زيرساخت لازم براي كشت گياهان دارويي و كم آب‌بر دراستان مي‌بايست تقويت شود. در سال جاري واحدهاي خوبي در بخش فراوري گل محمدي راه اندازي شده است و با كاشت زعفران مي‌توان گامي اساسي در تحقق اجراي برنامه اقتصادي مقاومتي وكاهش آمار بيكاري در همدان برداشت.

وي تصريح كرد: كشت گل محمدي با فناوري روز درسال 1383. در55 هكتار در همدان آغاز شد كه اين رقم اكنون به بيش از 180 هكتار رسيده است.

رضواني جلال خاطرنشان كرد: مي‌توان با توسعه كشت گياهان دارويي و توجه به زيرساخت‌ها نقشي مهم و اساسي در اجراي طرحهاي جديد كشاورزي در استان همدان ايفا كرد.