08131550 - 09183513521

قرق های محیط زیست ، قطب اشتغال زایی

تاریخ انتشار : یکشنبه 20 مرداد 1398

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان از تمامی سرمایه گذاران، علاقه مندان به طبیعت و حیات وحش و اعضای سازمان های مردم نهاد دعوت کرد در مناطق شکار ممنوع کرفس و تجرک قرق های اختصاصی احداث کنند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان عادل عربی بیان کرد: مناطق شکار ممنوع تجرک و کرفس قابلیت واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور احداث قرق های اختصاصی را دارد.
وی ادامه داد: متقاضیان پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزهای لازم می توانند این مناطق را تحت مدیریت خود قرار داده و جمعیت گونه های مشخص شده را افزایش داده و سپس از محل فرش پروانه شکار درآمدزایی و اشتغال زایی کنند و اولویت با افراد بومی است.
وی اظهار کرد: منطقه شکار ممنوع تجرک قابلیت افزایش گونه های کبک و باقرقره و قوچ و میش داشته و در منطقه شکار ممنوع کرفس می توان جمعیت گراز را افزایش داده و ضمن حفاظت و مدیریت منطقه و حیات وحش، پروانه شکار صادر کرد.

عکاس پدرام شوبیری / منطقه حفاظت شده لشگردر ملایر