08131550 - 09183513521

شناسایی ۴۰۰ زباله‌گرد در بجنورد

تاریخ انتشار : یکشنبه 20 مرداد 1398

مدیرعامل سازمان پسماند خراسان شمالی گفت: در شهر بجنورد، مرکز خراسان شمالی، ۴۰۰ نفر زباله‌گرد شناسایی شده اند که این تعداد، بدون احتساب افرادی است که در میان زباله های انباشته و دپو شده در کوه «باباموسی» نسبت به برداشت طلای کثیف اقدام می‌کنند. 
روح الله عظیمی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه زباله گردها، به معضل برای شهر بدل شده اند اظهار داشت: رشد جمعیت، صنعتی شدن جامعه و تغییر الگوهای مصرف سبب شده است تا در دهه‌های اخیر میزان تولید پسماند افزایش چشمگیری یافته و به یک معضل جدی برای بشر تبدیل شود.
وی افزود: در شهر بجنورد، حدود ۱۷۰ دستگاه سه چرخ، ۵۵ گاری دستی و حدود ۱۰۰ دستگاه پیکان، وانت، نیسان، کول بر، خودروهای شخصی هرگونه وسیله نقلیه اقدام به برهم زدن زباله می‌کنند که تاکنون برای ۸۸ دستگاه سه چرخ، ۱۷ گاری و ۹ وانت کارت صادر شده است.

مردادماه 98