08131550 - 09183513521

طرح پاكسازي طبيعت سلاوجبلاغ از زباله ها اجرا شد

تاریخ انتشار : دوشنبه 31 تیر 1398

به گزارش ايرنا، رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان ساوجبلاغ در حاشيه اين برنامه فرهنگي زيست محيطي كه در اطراف روستاي عليخان‌سلطاني بخش چهارباغ اجرا شد، گفت: يكي از اهداف اين برنامه ترويج حفاظت از محيط زيست و نه به كيسه هاي پلاستيكي است. 
بايرام محمودي بيان داشت: استفاده از ظروف و كيسه هاي قابل بازيافت در بخش عمده اي از كشورهاي پيشرفته،تجربه خوبي براي اجرايي كردن آن در كشور ما است . 
وي اظهار داشت: امروزه با اينكه همه نسبت به ماندگاري پلاستيك در طبيعت و تاثيرات جبران ناپذير آن بر محيط زيست آگاهي دارند اما همچنان از كيسه هاي پلاستكي استفاده مي شود ضمنآنكه در طبيعت رها مي شوند. 
معاون اداره حفاظت محيط زيست استان البرز نيز در حاشيه اين مراسم گفت: همه ي ما به عنوان ساكنان زمين با تكيه بر اين جمله كه بايد از خودمان شروع كنيم و منتظر اقدام مثبت از سوي ديگران نباشيم، مي توانيم با توليد و مصرف كمتر پلاستيك و در صورت لزوم استفاده از پلاستيك هاي تجزيه پذير گياهي به عنوان جايگزيني براي ظروف و نايلكس هاي حاصل از مشتقات نفتي، به بهبود وضعيت محيط زيست و بهتر شدن حال زمين كمك كنيم. 
حميدرضا لشكري اظهار داشت: با وجود اينكه اين گونه فعاليت ها در حمايت از محيط زيست نمادين است اما همراهي مردم در اين نوع برنامه ها در دفاع از محيط زيست، نشان از اهميت اين بخش دارد. 
وي افزود: هدف از اعمال نمادين اين برنامه جمع آوري زباله و پسماند نيست بلكه با اجراي اين گونه برنامه ها در تلاش هستيم كه فرهنگ حفظ محيط زيست و توسعه پايدار را ترويج دهيم، كه اميد است با ترويج اينگونه فعاليت‌ها در حمايت از محيط زيست استان البرز و شهرستان ساوجبلاغ، گامي بلند در جهت ارتقا فرهنگ و بهبود وضعيت محيط زيست برداشته شود. 
وي افزود: نكته بارز اين مراسم اين بود كه يك مجموعه صنعتي به صورت خودجوش براي حفاظت از محيط زيست پاي كار آمد. 
در اجراي اين برنامه فرهنگي زيست محيطي حدود 2 تن زباله دراطراف روستاي علخان سلطاني توسط كارگران يك كارخانه جمع آوري شد.