08131550 - 09183513521

درباره ما

پیک پاک یا شرکت فعال در حوزهٔ مدیریت پسماند با فرهنگ سازی و تشویق شهروندان در راستای تفکیک از مبدا زباله از سال 1398 خورشیدی فعالیت خود را اغاز نموده است.

انواع پسماند

محصولات